Tehničko savjetovanje i traženje najboljih rjšenja za realizaciju projekata od kupnje i pripreme zemljišta do ishođenja uporabne dozvole, sa svrhom da se prije i u tijeku izvođenja radova osigura realizacija koncepcije građevine.

Pribavljanje svih dokumenata potrebnih za izdavanje građeviskih dozvola, od Lokacijske pa do Uporabne dozvole. Tehničko savjetovanje investitora o mogućnostima gradnje na određenoj lokaciji, troškovima izgradnje, tršnoj poziciji odrđene lokacije ili nekretnine i dr.

Konzultantske usluga u ranim fazama investicijskih odluka, izrada tendera, prikupljanje ponuda, njihova obrada i procjena, pomoć investitoru pri ugovaranju, te organizacija građenja.