Izrađujemo idejne, glavne, izvedbene projekte, projekte snimke izvedenog stanja, te aktivno sudjelujemo u ishođenju svih potrebnih dozvola ( lokacijska, građevinska, uporabna dozvola).

Izrađujemo sve vrste glavnih projekata i to:
- Arhitektonski projekt
- Projekt konstrukcije - statika
- Projekt vodovoda i kanalizacije
- Projekt elektrotehničkih instalacija
- Projekt strojarskih instalacija
- Projekt Zaštite od požara
- Projekt zaštite na radu
- Troškovnik projektiranih radova
- 3D vizualizacija