Prema zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17 ) za sve građevine je potrebno ishoditi uporabnu dozvolu. Nudimo usluge tehničkog savjetovanja i pripremu i ishodovanje kompletne tehničke dokumentacije koja treba za tehnički pregled građevine za koju se ishoduje uporabna dozvola.

Imamo veliko iskustvo i pozitivne rezultate u ishodovanju uporabnih dozvola